BLÄSTRING

Hos GePa Ytbehandling AB sandblästrar du stort som smått. Våra lokaler möjliggör att hantera i stort sätt all typ av gods i anläggningen.
Det medför att vi även får långväga kunder som behöver vår hjälp att nå rätt korrosivitetsklass på gods som går mellan olika platser.
Eftersom vi har stora markytor kan vi hantera och lagra gods längre tider före och efter att jobbet är gjort. Det gör det lättare för oss och kunden att planera och vara ute i god tid innan godset ska till slutdestinationen.

Kontakt


Kontakta oss gärna om ni är intresserad av våra tjänster.

Utmarksvägen 6 - 802 91, Gävle

info@gepaytbehandling.se
026-280 55 51
Öppettider: 7.00 - 16.00